ФИЛОЗОФИЈА

Станка Павићевић

Дипломирани филозоф, проф. филозофије