ОБРАЗОВНИ ПРОФИЛ ТЕМЕ И ПИТАЊА
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО КОНСТРУИСАЊЕ gnome_document_save
ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ  ускоро…
 ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР gnome_document_save
 ТЕХНИЧАР МЕХАТРОНИКЕ gnome_document_save
 МАШИНБРАВАР И ПРЕЦИЗНИ МЕХАНИЧАР gnome_document_save