Неке од адреса сајтова наставника наше школе који служе као допуна класичној настави:

ХЕМИЈА

ЕМИЛИЈА СТАНЧИЋ ВУЧКОВИЋ

МАШИНСКА ГРУПА ПРЕДМЕТА

ЉУБИНА КОСТИЋ

СРПСКИ ЈЕЗИК И КЊИЖЕВНОСТ

ТОДОРОВИЋ ТАТЈАНА

ФИЛОЗОФИЈА

СТАНКА ПАВИЋЕВИЋ

ЛИКОВНА КУЛТУРА

СНЕЖАНА ПЕРОВИЋ

БИОЛОГИЈА И ЕКОЛОГИЈА

ВЕНГРИН КАТАРИНА

РАЧУНАРСТВО И ИНФОРМАТИКА

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ СВЕТЛАНА

МАТЕМАТИКА

ВЛАДИСАВЉЕВИЋ СВЕТЛАНА

ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

ДУШАН МАРЧЕТИЋ

МОДЕЛИРАЊЕ

МИРОСЛАВ НОВТА

ЕДУКАТИВНЕ ИГРИЦЕ

ИВАН РАДОВИЋ