ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ

 

Рад школе се одвија у две  смене, по одговарајућем распореду часова.
Редовна теоретска, као и практична настава у школи се одвија по распореду звоњења, како пре, тако и после подне.
Ванредни ученици, своје консултације, обављају у часовима и  у време када предметни професори имају паузу у настави. Распоред испита и састав  комисија се пред сваки испитни рок утврђује и то тако, да сви професори буду подједнако заступљени. За све ванредне ученике, обезбеђена су питања, скрипте из великог броја  предмета и друга литература.

 

 

час

почетак

завршетак

пауза

1

745

830

5 минута

2

835

920

5 минута

3

925

1010

20 минута

4

1030

1115

5 минута

5

1120

1205

5 минута

6

1210

1255

5 минута

7

1300

1345

5 минута

поподневна    настава

1

1415

1500

5 минута

2

1505

1550

5 минута

3

1555

1640

20 минута

4

1700

1745

5 минута

5

1750

1835

5 минута

6

1840

1925

5 минута

7

1930

2015

5 минута