ТРОГОДИШЊИ СМЕРОВИ

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ СМЕРОВИ

УПУТСТВО ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ЛИСТЕ ЖЕЉА

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ ЛИСТА ЖЕЉА:

ВРЕМЕ УПИСА

I круг:
I I круг:

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

1. Пријава за упис
2. Оригинално уверење о положеном завршном испиту, оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и оригинална сведочанства о завршеном VI, VII и VIII разреду
3.  Извод из матичне књиге рођених
4.  Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који се конкурише