ТЕХНИЧАР ЗА КОМПЈУТЕРСКО УПРАВЉАЊЕ (ЦНЦ) МАШИНА

Овај образовани профил је занимање будућности. Повезују се знања из машинства са познавањем рада на рачунарима и радом на CNC струговима и глодалицама.

Научићете низ програмских пакета AutoCad, Pro/Desktop, Solid Works…

Ученици се обучавају за коришћење савремених обрадних процеса помоћу компјутера. Учи се помоћу програмских пакета AutoCad (први разред), Pro/Desktop (други разред), Solid Works(трећи разред), Pro/ Enginer, ESPRIT (четврти разред).

Профил обухвата компјутерску графику, моделирање машинских елемената и конструкција, технологију, програмирање и рад на нумерички управљаним (CNC – Computer Numerical Control) машинама.

Након завршетка средње школе ово занимање омогућава брзо запошљавање у малим и средњим предузећима, у свим фирмама којима је неопходан рад на компјутерима и CNC машинама, а омогућено је даље образовање у вишим школама и факултетима.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ