Ванредни ученици, своје консултације, обављају у поподневним часовима и у време када предметни професори имају паузу у настави. Распоред испита и састав комисија се утврђује пред сваки испитни рок. За све ванредне ученике су обезбеђене скрипте из великог броја предмета, друга литература и испитна питања. Упис ванредних ученика врши се за преквалификацију и доквалификацију. Ванредни ученици могу конкурисати за све образовне профиле у школи.

Преквалификација је стицање образовања за други образовни профил у односу на већ стечено образовање, али у истом трајању.

Доквалификација подразумева стицање вишег нивоа образовања у односу на стечено образовање т.ј. доквалификацију са трећег на четврти степен.

Полазници се уписују након објављеног конкурса у току целе школске године. Цене одређује школа за сваку школску годину. У току једне школске године испити се полажу у 5 рокова (новембарски, јануарски, априлски, јунски и августовски).
Потребана документација за упис:

1) диплома и сведочанства о завршеном претходном средњем образовању,

2) извод из матичне књиге рођених (венчаних),

3) пријава за упис.

Код доквалификације се полажу допунски испити за опште и стручне предмете.