ШКОЛА САД (НОВИ БЕОГРАД)

САЈАМ ОБРАЗОВАЊА АПРИЛ 2019. ГОДИНЕ

ФУДБАЛЕРИ „ЗМАЈА“

112 ЕXPO – Међународни сајам превенције и реаговања у ванредним ситуацијама и безбедности и здравља на раду

СА ИЗЛОЖБЕ О МИХАИЛУ ПУПИНУ 2016. ГОДИНА

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР – ПРАКСА У ЈАКОВУ

КАБИНЕТИ И ПЛАСТЕНИК (ЗЕМУН)

КАБИНЕТ ЕНГЛЕСКОГ ЈЕЗИКА (ЗЕМУН)

ПОЉОПРИВРЕДНИ ТЕХНИЧАР – ПРАКСА У РАДМИЛОВЦУ

Посета фестивалу науке 2012. године

ШКОЛА НЕКАД (ЗЕМУН)

Посета фестивалу науке 2013. године

Посета фестивалу науке 2014. године

ПОСЕТА МАШИНСКОМ ФАКУЛТЕТУ

ПОСЕТА САЈМУ АУТОМОБИЛА

ПРВЕНСТВО БЕОГРАДА У МАЛОМ ФУДБАЛУ 2014.

ПРВЕНСТВО ЗЕМУНА У АТЛЕТИЦИ 2014.

Посета ОШ:“Соња Маринковић“

ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ 2016. године

ПРОСЛАВА СВЕТОГ САВЕ 2015. године

МУЗИЧКО ТАКМИЧЕЊЕ – МОЈА ШКОЛА

СПОРТСКА ТАКМИЧЕЊА 2011. ГОДИНА

Екскурзија у Италију 2006. године

Екскурзија у Праг 2005. године

САСТАНАК НА ДУРМИТОРУ

САСТАНАК У МАРИБОРУ

САРАЈЕВО

ЕВРОПСКА БАШТИНА

МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ

ДАНИ ФИЛОЗОФИЈЕ

МИЛИЦА ТОМИЋ