Од понедељка, 29. новембра 2021. године примењиваће се први модел наставе, односно ученици ће наставу похађати непосредно.

Допис о организацији рада школе од 29.11.2021:

Odluke tima 26.11.2021

Од понедељка 22.11.2021. године крећемо са наставом после подне, по првом моделу наставе који подразумева непосредно остваривање образовно-васпитног рада. Одељења се више не деле на групе.

Допис о организацији рада школе од 22.11.2021.

Odluka tima 19.11.2021

 

Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења одвијаће се путем интернета.

Рок за пријаву је 22.11.2021. до 15:00.

Обука ће бити активна од 23.11.2021. од 8:00 часова.

Обука се налази на адреси https://portal.zuov.gov.rs/

 

 

SeminarObukaZaRealizacijuNovihProgramaNastaveOrijentisaneKaIshodimaUčenja

Од понедељка 15.11.2021. године крећемо са наставом пре подне, по другом моделу наставе који подразумева комбинацију непосредне наставе и наставе на даљину, а одељења су подељена у групе.

Прва група иде у школу у понедељак, среду и петак.

Друга група у уторак и четвртак.

Допис за школе: Одлука о моделима наставе од 15.11.2021.