ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ОД 29.11.2021.

Од понедељка, 29. новембра 2021. године примењиваће се први модел наставе, односно ученици ће наставу похађати непосредно.

Допис о организацији рада школе од 29.11.2021:

Odluke tima 26.11.2021