ИНДУСТРИЈСКИ МЕХАНИЧАР

(дуални образовни профил)

Образовни профил индустријски механичар развијен је у оквиру пројекта немачко-српске развојне сарадње „Реформа сред­њег стручног образовања у Србији“. Уз подршку Владе Савезне Републике Немачке, пројекат спроводе Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС и Немачка организација за међународну сарадњу ГИЗ.Школовање у профилу индустријски механичар одвија се по обра­зовном моделу са елементима дуалног образовања. Сматра се да је дуално образовање један од главних разлога за ниску стопу незапослености младих у земљама у којима је развијен овај систем.

Слично као и у дуалном образовању, један део школовања будућих индустријских механичара одвија се у школи, а други у компанији која сарађује са школом. У школи ђаци стичу опште образовање и стручна теоријска знања, а пролазе и основну практичну обуку, један дан недељно, током прве године школовања. Учење на радном месту почиње од друге годи­не када ученици/це обављају практичну наставу у компанији и то у другој години два дана, а у трећој години чак три дана недељно.

Осим повећаног броја часова које ученици/це проводе на практичној настави у компанији, и квалитет њихове обуке је побољшан. Наиме, практична настава у компанијама реализује се на савременим машинама, укључивањем ученика/ца у процес рада и уз подршку ментора и инструктора који су обуче­ни за рад са младима. Пракса у компанији, у реалним радним условима, поред стицања стручних вештина, омогућава учени­цима и усвајање социјалних вештина као што су комуникација са колегама, однос према послу и компанији, понашање на рад­ном месту и слично. Комбиновањем знања које стичу у школи, уз практична знања и вештине које стичу у компанији, ученици/ це се на прави начин оспособљавају за потребе привреде и тиме добијају боље шансе за запослење по завршетку школовања.

Наставни план и програм – Индустријски механичар