Овде можете преузети обрасце за попуњавање НАСТАВНИХ ПЛАНОВА И ПРОГРАМА
Обрасци на наставнике
Овде можете преузети све НАСТАВНЕ ПЛАНОВЕ И ПРОГРАМЕ
Kаталог програма сталног стручног усавршавања наставника
Правилник о сталном стручном усавршавању
Портфолио наставника – презентација
Образац за портфолио (празан комплетан образац)
Mало уређени обрасци са садржајем и прилозима (MS Word) – подељено на два пошто се други припрема и предаје у јуну сваке године, a први можемо дорадити по потреби:
1. Портфолио ПРАЗAН
2.Лични план стручног усавршавања_Извештај о стручном усавршавању_ПРАЗАН
ПОПУЊЕН ПРИМЕР: Portfolio_SRadivojevic_2013-14 i Godisnji licni plan PR_Izvestaj o SU_SRadivojevic
 (преузето са:http://nasaucionica.wordpress.com/nastavnici/profesionalni-portfolio/)