ОПЕРАТЕР МАШИНСКЕ ОБРАДЕ

рад на ЦНЦ машинама

(дуални образовни профил)

У току свог трогодишњег школовања ученици стичу знања и вештине израде машинских делова на конвенционалним, али и најсавременијим компјутерски управљаним машинама.

Дата је предност практичним знањима и вештинама као и стручним предметима, тако да се кроз практичну наставу, у потпуности реализују циљеви занимања.

У прва два разреда ученици стичу знања и вештине за рад на свим конвенционалним алатним машинама за обраду резањем, а у трећем разреду опредељују се да ли ће бити глодачи или стругари, како би усавршили своје вештине и оспособили се за управљање и рад на ЦНЦ машинама (ЦНЦ струг, ЦНЦ глодалица)

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ