ВАЖНИ  ТЕЛЕФОНИ:

  • Дом здравља Нови Београд, Нехруова 53.

телефон: 011 – 209 52 00

  • Хитна помоћ телефон:  194
  • Полицијска станица Нови Београд, Булевар Михаила Пупина бр. 165

телефон: 300 8 014,    300 8 143,   300 8 145

  • Центар за социјални рад, Тошин Бунар бр. 148

телефон:  011 31 90 191,      011 31 90 252

  • Комунална полиција

телефон: 0800 11 00 11,      011 2453  142,     3448 223

 

ТИМ ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ И УЧЕНИКА ОД НАСИЉА И ЗЛОСТАВЉАЊА У ТЕХНИЧКОЈ ШКОЛИ „ЗМАЈ“

 

  1. Бранко Плавшић – педагог тел: 011/2600 667
  2. Јовица Секулић – председник Школског одбора тел: 011/2600 667
  3. Данијела Крнетић – проф. пољопривреде тел: 011/2600 667
  4. Сандра Оташевић – секретар школе тел: 011/2600 667