ПАРАДОКС ТОЛЕРАНЦИЈЕ

ИЗРАДА ПОСТЕРА О ТОЛЕРАНЦИЈИ И КОРЕЛАЦИЈА ИЗМЕЂУ ДВА ПРЕДМЕТА

Наши ученици су показали да корелација између различитих предмета, као што су  Филозофија и Рачунарство и информатика, не само да је могућа него да може да буде веома забавна и креативна.

Тема часа Филозофије (наст. Станка Павићевић)  је Карл Попер и проблематика толеранције у оквиру Поперове филозофије.

Тема часа Рачунарства и информатике (наст. Светлана Владисављевић)  је обрада (превод) плаката – постера у дигиталној форми, који у форми стрипа (модерна форма изражавања) обрађује проблематику толеранције у оквиру Поперове филозофије.

Ученици IV-3 су у програму за обраду слике, изменили текст на постеру који је у оригиналу писан на енглеском језику, и написали га на српском језику и графички обрадили.

На постер је тако унет адекватан превод текста – који треба „погодити“ срж Поперове филозофије у духу српског језика.

Ученици су уз помоћ корелације Филозофије и Рачунарства и информатике на креативан начин научили да не смеју бити неограничено толерантни јер неограничена толеранција доводи до њеног уништења.

Преведени постер је на крају добио следећи изглед: