Мај 2023, II3, блок настава из предмета Ватрогасне справе и опрема

Март 2023, II3 и I3, будући Техничари заштите од пожара на блок настави из предмета Ватрогасне справе и опрема. Демонстратор у ватрогасном оделу је наш ученик.