Етнографски музеј  – изложба „Читање боја“

Одељење I3 је 16.11.2023. са одељенским старешином посетило Етнографски музеј и тематску изложбу „Читање боја“. Изложба је ученицима приближила наставну тему из предмета Познавање материјала: “Mакромолекулски молекули са освртом на природна влакна”.

Изложба “Читање боја” представља јединствене и аутентичне предмете из 19. века који су део етнографске збирке Текстилно покућство, бојени органским бојама, који чине важан елемент нашег културног наслеђа. Ова заиста значајна изложба посетиоцима открива неслућене могућности које пружају традиционални начини бојења текстила.

Иако су боје предмет проучавања више дисциплина физике, хемије, физиологије, основно средство ликовног изражавања, оне су свакако и културолошки феномен. Имајући у виду комплексност теме, изложба се ограничава на тему боја на текстилу са освртом на културну историју боја и на специфичан значај које боје имају у српском традиционалном друштву. Тема на изложби је интерпретирана кроз одабране текстилне предмете и сировине за бојење текстила. Kако су се у оквирима српског текстилног културног наслеђа за добијање боје донедавно користили првенствено делови биљака из окружења уз примену традиционалних знања, умећа и вештина, овом изложбом посебно се ставља акценат на еколошки аспект овог стваралаштва.