Entries by SVETLANA

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ОД 22.11.2021.

Од понедељка 22.11.2021. године крећемо са наставом после подне, по првом моделу наставе који подразумева непосредно остваривање образовно-васпитног рада. Одељења се више не деле на групе. Допис о организацији рада школе од 22.11.2021. Odluka tima 19.11.2021

Обавештење о почетку обуке за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења

  Обука за реализацију нових програма наставе оријентисане ка исходима учења одвијаће се путем интернета. Рок за пријаву је 22.11.2021. до 15:00. Обука ће бити активна од 23.11.2021. од 8:00 часова. Обука се налази на адреси https://portal.zuov.gov.rs/     SeminarObukaZaRealizacijuNovihProgramaNastaveOrijentisaneKaIshodimaUčenja

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА ШКОЛЕ ОД 15.11.2021.

Од понедељка 15.11.2021. године крећемо са наставом пре подне, по другом моделу наставе који подразумева комбинацију непосредне наставе и наставе на даљину, а одељења су подељена у групе. Прва група иде у школу у понедељак, среду и петак. Друга група у уторак и четвртак. Допис за школе: Одлука о моделима наставе од 15.11.2021.

,

ВАЖНА ОБАВЕШТЕЊА – ПОЧЕТАК ШКОЛСКЕ 2021/22.

Од среде 1. септембра 2021. године настава ће се реализовати у складу са упутствима Министарства просвете, науке и технолошког развоја: Настава почиње после подне од 14:15h. Спискови одељења првог разреда биће истакнути на вратима школе од уторка 31. августа. оделење            разредни старешина I-1           Влада Радовановић I-2           Владимир Царевић I-3           Ирена Грбић I-4           Мирко Станисављевић   […]