Вршњачко насиље у школама и ван ње је проблем са којим се удружено морају  борити држава,образовне институције и родитељи.

Техничкој школи” Змај” су безбедност,физичко и ментално здравље ученика на првом месту.Због тога смо развили превентивне методе како би спречили сваки вид вршњачког насиља.Радионице на тему инклузије,толеранције и поштовања које организује координатор Ученичког парламента С.Павићевић у сарaдњи са педагогом Б.Плавшићем уз максималну ангажованост Парламента,доприносе стварању климе у којој се насилно понашање оштро осуђује,а са друге стране код ученика граде разумевање за потребе сваког појединца и поштовања различитости.На тај начин је материјал који се тиче превенције вршњачког насиља уграђен у план и програм школских активности.У оквиру тих активности радо смо прихватили сарадњу са МУП-ом  Србије,Одељење за превенцију и сузбијање насиља,чији су едукатори одржали предавање ипред Ученичког параламента на три теме.

1.Вршњачко насиље

2.Дрога и њена штетна дејства

3.Личне карте( јачање свести о потреби поштовања прописа и процедуре за подношење захтева )

Изражавамо дубоку захвалност МУП-у Србије на бризи о ученицима наше школе као и на договореној будућој сарадњи на превентивном деловању у циљу спречавања било ког облика девијантног понашања.