„ЗАШТИТА БИОДИВЕРЗИТЕТА“ – ЕКОЛОГИЈА, УГЛЕДНИ ЧАС

Угледни час екологије одржан је 16. марта у одељењу 2/4. Наставна јединица „Заштита биодиверзитета“ обрађена је уз употребу ПП презентације, а провера запамћеног путем  решавања квиза по групама.

Циљ часа је био усвајање знања о методама и мерама заштите врста и њихових станишта, као и развијање заинтересованости за заштиту природе и сарадничког и такмичарског духа.

Час је одржала Катарина Венгрин, а присуствовали су: Бранко Плавшић, педагог, Јасмина Лазић, наставник физике и Емилија Станчић-Вучковић, наставник хемије.