ВАКЦИНАЦИЈА – ДОПИС ЗА ДРЖАВНЕ ОРГАНЕ И ЈАВНЕ УСТАНОВЕ

Свим државним органима_Вакцинација против COVID-19