Угледни час из хемије

Дана 25. октобра 2019. године je одржан угледни час из хемије.Час је одржала Емилија Станчић Вучковић

Наставна јединица: Масени процентни састав раствора.