Угледни час екологије и заштите животне средине

Угледни час екологије, наставна јединица „Генетски модификовани организми и генетски модификована храна – обрада“ одржан је 15. маја у одељењу 1/2.

Образовни задатак часа био је  упознавање ученика са савременом биотехнологијом и генетичким инжењерством као делом исте, методама генетске модификације биљака и животиња, употребом генетски модификованих организама, предностима и опасностима од генетске модификације,  генетски модификованом храном и могућим последицама коришћења исте, као и са законском регулативом генетске модификације код нас и у свету.

Функционални задатак часа био је  развијање логичког мишљења и способности повезивања познатих и нових садржаја, док је васпитни задатак био развијање критичког мишљења, одговорног учешћа у друштву и културе дијалога (завршни део часа замишљен је и изведен као дебата „За и против ГМО“).

Ова наставна јединица обрађена је у оквиру наставне теме „Загађивање и заштита хране“ а иновација се, пре свега, односи на чињеницу да, иако врло актуелна, није препоручена тренутним наставним програмом предмета.