САРАДНИЧКИ ЧАС – ФИЗИКА/ХЕМИЈА/БИОЛОГИЈА/ЕКОЛОГИЈА

Сараднички час са темом „Глобалне последице загађивања ваздуха – ефекат стаклене баште, оштећења озонског омотача и киселе кише“ одржан је 13. децембра у одељењу 1/2. Час су одржале предметне наставнице: Јасмина Лазић (физика), Емилија Станчић Вучковић (хемија) и Катарина Венгрин (биологија и екологија). Свака од глобалних последица загађивања ваздуха обрађена је са аспекта наведених предмета, а обухваћен је и део који се односи на историјски развој науке (почеци праћења климатских промена, откриће озона, фреона и халона и сл), што је ученицима омогућило стварање знатно шире слике о обрађиваној проблематици. Час је обиловао занимљивим питањима од стране ученика и такође занимљивим одговорима и објашњењима од стране наставника. На крају часа извршена је провера запамћеног преко кратког групног теста и проглашење победничке групе.
Најважнији циљеви овог часа (као и сваког сарадничког часа) били су развијање способности повезивања садржаја различитих наставних предмета и развијање радозналости и интересовања за продубљивање знања код ученика, али и стварање позитивне и подстицајне атмосфере приликом усвајања наставних садржаја. Сва три циља су, судећи по вредновању ученика, у великој мери остварена.