Прецизни механичар
Ученици се оспособљавају да поправљају апарате и уређаје беле технике за домаћинство (веш машине, бојлере, ТА пећи, фрижидере, миксере, шпорете, фенове …), фотокопир апарате, разне врсте рачунарских машина, регистар касе, фискалне касе, разне врсте вага, бројача новца, машина за шивење, штампача…precmeh
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ