Посета изложби „Сима Лозанић – витез српске науке”

Одељења I3 и II3 (Техничар заштите од пожара) са разредним старешинама Емилијом Станчић Вучковић и Марком Видаковићем посетила су изложбу „Сима Лозанић – витез српске науке”.

У оквиру обележавања 175 година од рођења хемичара Симе Лозанића (1847-1935), коме је САНУ посветила 2023. годину, 26. децембра, у Галерији САНУ отворена је изложба „Сима Лозанић: витез српске науке” ауторке Снежане Бојовић.

Академик Сима Лозанић припада оним знаменитим личностима из последњих деценија 19. и првих деценија 20. века које су оставиле значајни траг у европској науци, а истовремено допринеле развоју младе српске државе учествујући у унапређењу привреде, индустрије, политике, културе и свега оног што је Србију сврстало у ред развијених европских држава.

Био је професор и ректор Велике школе, први ректор у историји Београдског универзитета, председник Српске краљевске академије, посланик у Лондону, министар народне привреде и иностраних дела. Његови научни радови, од којих се неки и данас цитирају, сврставају га у наше најзначајније научнике. Својим уџбеницима неорганске и органске хемије увео је модерну хемију у Велику школу и то у време кад је почела да се предаје у најразвијенијим европским земљама. Као министар привреде донео је законе који су убрзали развој и индустријализацију Србије.

Циљ изложбе је да представи свеукупно Лозанићево дело (научно, стручно и педагошко, рад у привреди, политици и дипломатији, као и активно учешће у ратовима тог времена) и укаже на значај и величину његовог научног и стручног ангажмана у области хемије, као и рада на развоју пољопривреде, привредног законодавства и изградње привредних институција за свеукупни развој земље.

У заоставштини Симе Лозанића на Хемијском факултету сачувани су његови научни радови, анализе које је радио за државне установе и неколико фотографија. Све остало – експонати, фотографије и документарна грађа – потиче из Државног архива Србије, Архива САНУ, Библиотеке САНУ, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ и колекција Милоша Јуришића и Снежане и Драгана Вицића.