Организација рада школе од 6.12.2021.

Од понедељка, 6. децембра 2021. године примењиваће се први модел наставе, односно ученици ће наставу похађати непосредно.

Допис о организацији рада школе од 6.12.2021:Oдлука тима 02.12.2021