КОНКУРС ЗА НАЈБОЉИ СЛОГАН САСТАВЉЕН ОД ХЕМИЈСКИХ СИМБОЛА