G-suite for education УПУТСТВО ЗА НАСТАВНИКЕ 2020 2021

КАКО НАМЕСТИТИ ДА СЕ ПОТПИС АУТОМАТСКИ ДОДАЈЕ НА КРАЈУ СВАКЕ ПОРУКЕ

DOPUNJENA Poruka za nastavnike