КАКО НАМЕСТИТИ ДА СЕ ПОТПИС АУТОМАТСКИ ДОДАЈЕ НА КРАЈУ СВАКЕ ПОРУКЕ

DOPUNJENA Poruka za nastavnike