УПИС 2020/2021

У наредној школској години Техничка школа „Змај“ има места за 150 ђака на подручјима рада машинство и обрада метала, економија, право и администрација.

ПРОФИЛИ

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ СМЕРОВИ
• Техничар заштите од пожара    /30/
• Техничар за компјутерско управљање (CNC) машина   /60
ТРОГОДИШЊИ СМЕРОВИ
• Бравар – заваривач  – дуално  /30/
• Оператер машинске обраде    – дуално  /30/

ВРЕМЕ УПИСА

9. и 10. јула 2020.године од 8-15 часова – I круг
13. јула 2020. године од 8-15 часова – I I круг

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

1. Пријава за упис
2. Оригинално уверење о положеном завршном испиту, оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и оригинална сведочанства о завршеном VI, VII и VIII разреду
3.  Извод из матичне књиге рођених
4.  Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који се конкурише