УПИС 2019/2020

У наредној школској години Техничка школа „Змај“ има места за 150 ђака на подручјима рада машинство и обрада метала, економија, право и администрација.

ПРОФИЛИ

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ СМЕРОВИ
• Техничар заштите од пожара    /30/
• Техничар за компјутерско управљање   /60
ТРОГОДИШЊИ СМЕРОВИ
• Заваривач    /30/
• Бравар-заваривач    – дуално  /15/
• Индустријски механичар  – дуално   /15/

ВРЕМЕ УПИСА

8. и 9. јула 2019.године  од 8-15 часова –  I круг

11. јула 2019. године од 8-15 часова –      I I круг

ДОКУМЕНТА ЗА УПИС

1. Пријава за упис
2. Оригинално уверење о положеном завршном испиту, оригинално сведочанство о завршеном основном образовању и оригинална сведочанства о завршеном VI, VII и VIII разреду
3.  Извод из матичне књиге рођених
4.  Лекарско уверење о испуњавању здравствених услова који су прописани за образовни профил за који се конкурише