25.10.2019. je одржан угледни час из хемије.Час је одржала Емилија Станчић Вучковић

Наставна јединица: Масени процентни састав раствора.