• “ Наша школа некад и сад“ историјска секција – септембар 2013.год.
  • Светски дан заштите озонског омотача – еколошка секција – септембар 2013.год.
  • Ослобођење Београда и Земуна – историјска секција – октобар 2013.год
  • Историјски календар – историјска секција – новембар 2013.год.
  • Фестивал науке – еколошка секција – децембар 2013.год.
  • Српске војводе и Колубарска битка – историјска секција – децембар 2013.год.
  • 1 децембар – дан борбе против сиде – еколошка секција – децембар 2013.год.