Мехатроника је конципирана као смер који је састављен од три области:
• Електротехника
• Рачунарство и информаатика
• Машинство
У жељи да пратимо савремене потребе индустрије наша школа је увела смер „Техничар мехатронике“. Данашња потреба индустрије подразумева да техничар има примењива знања из програмирања, електронике, аутоматике, роботике. Завршетком овог смера могућност запослења је већа него кад би завршио само рачунаре или електронику на пример. Потреба за овим занимањима је у фармацеутској, прехрамбеној, хемијској, текстилној, електронској или машинској индустрији. Након завршене четири године средње школе омогућена је проходност на све техничке факултете: Електротехнички,Машински, ФОН…

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ