ДИРЕКТОР ШКОЛЕ

ЖЕЉКО КРУНИЋ,

професор историје

б.  Стручно – педагошко руковођење

ред.
број
Презиме и име Функција
1. Крунић Жељко директор школе
2. Павловић  Драган организатор практичне наставе
3. Плавшић Бранко школски педагог
4. Нешовић Биљана библиотекар

в. Административно –финансијски послови

ред.

број

Презиме и име Функција
1. Оташевић Сандра секретар школе
2. Марчетић Душан шеф рачуноводства
3. Томчић  Анђелка Благајник + Спремачица
4. Лутовац  Светлана одржавање машина и рачунара

а. Наставно особље

ред. број ПРЕЗИМЕ И ИМЕ НАСТАВНИ ПРЕДМЕТ
1 Тодоровић Татјана Српски језик
2 Станић Нада Српски језик
3 Живић Веселинка Српски језик
4 Дубравчић Тања Енглески језик
5 Грбић Ирена Енглески језик + грађанско васп.
6 Перовић Снежана Ликовна култура
7 Јовановић Биљана Музичка уметност
8 Павићевић Станка Филозофија + грађанско васп.
9 Петковић Илинка Устав и права грађана + социологија
10 Видаковић Марко Историја
11 Ћатић Душан Верска настава
12 Аризановић Славица Географија
13 Лакићевић Вања Географија
14 Павловић Миа Физичко  васпитање
15 Пешић Душанка Физичко васпитање
16 Божовић Здравко Математика
17 Борковић Милка Математика
18 Бошњак Сретко Математика
19 Владисављевић Светлана Рачунарство  и  иформатика

Б –   Рачунарство и информатика

Ц – Програмирање

20 Кинђић Сузана Иформатика + економија
21 Венгрин Катарина  Биологиja + екологија

Б – Екологија и заштита животне сре.

22 Станчић Вучковић Емилија Хемија
23 Лазић Јасмина Физика
24 Павлица Бојић Драгана Електротехника и електроника
25 Андрић Јелена Машинска група предмета
26 Ђурић Благоје Машинска група предмета
27 Јовановић Смиља Машинска група предмета
28 Костић  Драгана Машинска група предмета
29 Митровић Драгица Машинска група предмета
30 Ненић Александар Машинска група предмета
31 Новта Мирослав Машинска група предмета
32 Плавшић Бранислав Машинска група предмета
33 Радаковић Мирослав Машинска група предмета
34 Секулић Јовица Машинска група предмета
35 Тодоров Асен Машинска група предмета
36 Царевић Владимир Машинска група предмета
37 Балашев Душан Право и администрација
38 Оклапи Гордана Право и администрација
39 Недељковић Светлана Право и администрација
40 Тимотијевић Сања  Грађевинарство   
41 Јоксимовић Весна Пољопривредна група предмета
42 Радовић  Иван Пољопривредна група предмета
43 Крнетић Данијела Пољопривредна група предмета
44 Рајовић Мирољуб Пољопривредна група предмета
45 Рончевић Јела Пољопривредна група предмета
46 Шоргић Миленко Практична настава
47 Радивојевић Ранко Практична настава
48 Станисављевић Мирко Практична настава
49 Стевовић Славко Практична настава
50 Ивановић Милан Практична настава
51 Загорац Мио Практична настава

   г. Помоћно технички послови

ред.

број

Презиме и име Функција
1. Соковић Милорад домар школе
2. Милосављевић  Нада Спремачица
3. Милуновић Љиља Спремачица – кафе куварица
4. Балугџић  Татјана Спремачица
5. Стојадиновић Анђелка Спремачица
6. Ристић Гордана Спремачица
7. Радуловић Љубица Спремачица
8. Бабић Љиљана Спремачица
   9. Тратник Снежана Спремачица
10. Балабановић Славица Спремачица
11. Бојић Рада Спремачица
12. Арсеновић Јадранка Спремачица