СМЕРОВИ

ЧЕТВОРОГОДИШЊИ СМЕРОВИ
Пољопривредни техничар
 • Техничар за компјутерско управљање
 • Техничар заштите од пожара
ТРОГОДИШЊИ СМЕРОВИ
Бравар-заваривачдуално
Индустријски механичар– дуално
Оператер машинске обраде – дуално
Заваривач