У току четворогодишњег школовања машински техничар за компјутерско конструисање стиче потребно знање за:
– активно коришћење рачунара
– израда машинских делова и склопова
– израда техничко-технолошке документације
– процес организације на CNC машинама
– примена аутоматизације у производњи
Стручна настава се изводи у кабинетима са рачунарима уз коришћење програмских пакета AutoCad, Solid Works, Pro/DESKTOP и Pro/ENGINEER.
Машински техничар за компјутерско конструисање током школовања усваја теоријска и практична знања из природних и техничких наука.
Даље образовање:факултети:
•    машински
•    информатички
•    индустријски дизајн
•    електротехнички
•    менаџмент…

високе школе струковних студија:
•    машинство
•    информатика
•    електротехника
•    економија
•    дизајн…

Након завршетка школовања ученик је оспособљен да учествује у процесу развоја и изради нових производа у било ком CAD програму. Могућност запослења у аутомобилској индустрији, процесној техници, компјутеризованој машинској обради, авио техници и свим другим областима где се користи компјутерска технологија.
НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ