Машинбравар
Занимање за ученике који не воле пуно да уче, а имају добре креативне способности. Машинбравар обавља текуће одржавање и поправку пре свега алатних машина, сталну контролу исправности свих машина или уређаја, инсталација и опреме, а за њега није тајна ни спајање лемљењем, заваривање, сечење…Може да се запосли у било ком машинском предузећу јер ово занимање покрива широко подручје машинства. Машинбравар лако може да отвори приватну радионицу и на тај начин се запосли у струци.masinbrav
 06-01-2014 17-26-12
 НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ