Задатак професора наше школе је да обуче ученике за коришћење савремених обрадних процеса помоћу компјутера. Учи се помоћу програмских пакета AutoCad (први разред), Pro/Desktop (други разред), Solid Works(трећи разред), Pro/ Enginer, ESPRIT (четврти разред).Профил обухвата компјутерску графику, моделирање машинских елемената и конструкција, технологију, програмирање и рад на нумерички управљаним (CNC – Computer Numerical Control) машинама.Након завршетка средње школе ово занимање омогућава брзо запошљавање у малим и средњим предузећима, у свим фирмама којима је неопходан рад на компјутерима, а омогућено је даље образовање у вишим школама и факултетима.

НАСТАВНИ ПЛАН И ПРОГРАМ