– Републичко такмичење средњих пољопривредних школа у Букову – 25 – 26.10.2013.год. – проф. Иван Радовић, Јела Рончевић